Детектор за откриване на скрити камери и подслушвателни устройства


Представяме ви едно мултифункционално устройство, което има възможността да засича всякакви видове скрити камери и различни видове безжични шпионски продукти, като подслушвателни устройства и др. Има невероятната възможност да засича и такива устройства, които се характеризират с работата си на радио честота, като диапазона, в който правят това е от 1MHz до 6.5 GHz, за всякакъв вид радио честотни устройства, в това число и gsm-и WIFI, Блутут, FM, VHF, UHF, 900/1200/2400 и аудио и видео предаватели, които работят на тези честоти.

Основните технически характеристики на това устройство са:

- Честота на работа/засичане: от 1 MHz до 6.5 GHz.
- LED lens детектор: до 70000 MCD светлини
- Размери: 65х48х15 мм
- Дължина на антена: 123 мм
- Капацитет на батерия: 3.7 VDC 500mA
- Волтаж на зареждащото устройство: 5-6 VDC
- Консумация на енергия: под 100 mA

Може да работи в три режима: с RF/lens детектор, в Lens режим и в радио-честотен /RF/ режим. В първия режим, детектора може да открие скрита камера и подслушвателни устройства, като дори има възможност за гледане през червеното прозорче, което показва къде е лещата на камерата. Вторият режим е само за скрити камери. Включва се като:

1. Включете устройството посредством On/Off превключвателя.
2. Включете в режим на откриване на лещи с натискане на бутона LED.
3. Мигащата скорост на детектора с леща първо се установява на едно мигване за секунда. Превключете с бутон LED и ще видите, че и индикатора променя своята скорост, вече мига един път на 0.5 секунди. При поредното превключване на бутонa, скоростта на индикатора отново се променя и вече е един път на 0.05 секунди.
4. След като сте избрали режим на работа, поставяте прозорчето на уреда близо до окото си и наблюдавате през него, за да видите лещата на скритата камера.

Третият режим се характеризира с това, че при него работи и аларма, когато открие някой скрит шпионски предмет. За целта:

1. Включете устройството от on/off превключвателя.
2. Издърпайте антената до най-високата й позиция.
3. Натиснете бутон MODE, за да включите устройството в радиочестотен режим на работа с аларма. Променете чувствителността с кръглия потенциометър отсрани до най-високо положение, и открийте излъчвания радио сигнал. Когато го доловите в общия шум, все по-силно и по-близък, излъчван и приеман от устройството, променете чувствителността на детектора до най-ниската стойност, за да може по-лесно да установите позицията на източника. Колкото повече приближавате източника на излъчвания радио сигнал, т.е. камера, подслушвател и друг шпионски уред, или просто вашият gsm, толкова повече алармата на детектора се усилва, а LED индикатора засиява с по-ярка червена светлина.
4. За да превключите на тихият режим, отново натискате копчето MODE. Отново променяте чувствителността на радио сигнала до най-високото положение, след което като чуете излъчвания радио сигнал от търсенето устройство, намалявате чувствителността до най-ниското положение, за да успеете по-лесно да локализирате местоположението на радио устройството. Колкото повече приближавате до него, толкова по-силно вибрира вашият детектор, а LED индикатора усилва светлината си до ярко червено.

Няма коментари:

Публикуване на коментар